HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh liên thông  >  Thông báo Tuyển sinh
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông hệ VLVH kỳ thi tháng 04/2014

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương xin thông báo kế hoạch tập trung ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học - kỳ thi tháng 4 năm 2014 như sau:
- Đăng ký ôn thi tại phòng Đào tạo 104 - Nhà điều hành, Khu B
- Học viên đăng ký ôn thi ngành Điều dưỡng xin liên hệ:
ThS. Huỳnh Thị Bình - Trưởng Khoa Điều dưỡng, Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0904.182.869
- Học viên đăng ký ôn thi chuyên ngành Xét Nghiệm xin liên hệ:
TS. Trần Quang Cảnh -Trưởng Khoa Xét nghiệm, Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0904.307.543
- Học viên đăng ký ôn thi chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh xin liên hệ:
TS. Trần Văn Việt - Trưởng Khoa Kỹ thuật hình ảnh, Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0904.404.334
- Học viên đăng ký ôn thi chuyên ngành Vật lý trị liệu xin liên hệ:
ThS. Phạm Thị Cẩm Hưng -Trưởng Khoa Vật lý trị liệu,Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0122.834.1743
- Học viên đăng ký ôn thi Giải phẫu – Sinh lý xin liên hệ:
ThS. Nguyễn Hằng Lan -Trưởng Khoa Y học cơ sở, Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0988.161.298
ThS. Lê Phi Hảo - Phó trưởng bộ môn Giải phẫu, Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0904.386.845
- Ôn thi môn Toán xin liên hệ:
ThS.Trương T.Thu Hương- Phó trưởng bộ môn Toán, Trường ĐHKTYT HD
ĐT: 0974.721.719