HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức  >  Thông báo
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý năm 2019
Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 11/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc phê duyệt giá sàn cho phần sắt của dụng cụ thanh lý;

Hiện nay, Nhà trường đang tiến hành thanh lý một số dụng cụ (phần khung sắt) như sau:

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Số lượng

Giá bán khởi điểm

1.

Bàn ghế gỗ khung sắt 1,2m

Bộ

45

5.500 đồng/kg

2.

Màn chiếu

Chiếc

3

5.500 đồng/kg

3.

Giường tầng

Chiếc

6

5.500 đồng/kg

4.

Tủ một cánh đựng đồ sinh viên

Chiếc

1

5.500 đồng/kg

5.

Bục giảng

Chiếc

1

5.500 đồng/kg

6.

Giường cấp cứu

Chiếc

1

5.500 đồng/kg

Hội đồng kiểm kê và thanh lý tài sản Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo và mời các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường có nhu cầu mua dụng cụ thanh lý xin vui lòng nộp phiếu đăng ký về phòng Vật tư - Trang thiết bị (có mẫu kèm theo), địa chỉ: Phòng 117, 118 Tầng 1 Nhà điều hành Khu B chậm nhất là 09 giờ, ngày 2 tháng 5 năm 2019.

Việc bán thanh lý sẽ được ưu tiên cho cá nhân, đơn vị nào có giá đề nghị cao nhất và phải nộp tiền đầy đủ 1 lần trước khi nhận hàng.

Lưu ý: Các dụng cụ thanh lý chỉ bán theo lô như trong danh mục, không bán lẻ. Cá nhân, đơn vị được mua sẽ chịu mọi chi phí cho việc bốc dỡ, vận chuyển dụng cụ thanh lý.