HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức  >  Thông báo
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua vật tư, hóa chất, điện giải bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương" (Số: 454/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 24/6/2020)