HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức  >  Thông báo
Kế hoạch khớp lịch giảng dạy với phòng Đào tạo năm học 2014 - 2015

Kết thúc năm học 2014- 2015, Phòng đào tạo tổng kết giờ giảng cho giảng viên theo kế hoạch sau:

Thòi gian

Đơn vị

Ghi chú

Thứ Hai ngày 29/6/2015

1. TT Ngoại ngữ- tin học

2. Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

3. Khoa xét nghiệm

- Giờ làm việc: 13h30-17h

- Địa điểm: Phòng giáo viên Khu A

- SĐT liên hệ:01689958194

Thứ Ba, ngày 30/6

4. Khoa Vật lý

5. Khoa điều dưỡng

6. Khoa Khoa học cơ bản

Thứ Tư, ngày 1/7

7. Khoa Y học Lâm sàng

8. Khoa Y học cơ sở

9. Khoa Y học Dự phòng

Thứ Năm, ngày 2/7

10. Bộ môn Nha

11. Bộ môn Gây mê

12. Bộ môn Dược

13. Bộ môn TC- QP

Thứ Sáu, ngày 3/7

Phòng Đào Tạo tổng kết lịch giảng