HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh Chính quy  >  Điểm chuẩn
Thông báo điểm chuẩn tuyển nguyện vọng Trung cấp năm 2013 hệ Chính quy

* Điểm quy định cho HSPT-KV3 các đối tượng và khu vực kế tiếp lần lượt thấp hơn 1.0 điểm và 0.5 điểm.

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

Trung cấp Điều dưỡng

TC501

10.0

3

Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm

TC332

8.5

2

Trung câp Kỹ thuật Hình ảnh Y học

TC330

7.5

- Ngành Kỹ thuật Hình ảnh không tuyển Nữ.

Thời gian nhập học: Ngày 01 tháng 10 năm 2013 (từ 8h00 đến 10h00)