HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh liên thông  >  Điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học liên thông năm 2012


STT

Ngành

Điểm

Số gọi

I.

Từ Cao đẳng

1

Xét nghiệm tại trường

11.0

2

Xét nghiệm ( Viện huyết học)

09.5

3

Điều dưỡng

13.5

II.

Từ Trung cấp

1

Xét nghiệm tại trường

13.5

2

Xét nghiệm ( Viện huyết học)

06.5

3

Điều dưỡng

12.5

Tổng