HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh liên thông  >  Điểm chuẩn
Bảng điểm và điểm chuẩn Đại học liên thông năm 2014 kỳ thi tháng 10/2014

STT

Ngành

Điểm

I

Từ trình độ Cao đẳng

1

Điều Dưỡng

13.5

Ghi chú: Nhận phúc khảo từ ngày 30/10/2014 đến hết ngày 13/11/2014.

Nhập học 8h00 ngày 17 tháng 11 năm 2014.