HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh liên thông  >  Điểm chuẩn
Bảng điểm và điểm chuẩn Đại học liên thông năm 2014 kỳ thi tháng 04/2014

STT

Ngành

Điểm

I

Từ trình độ Cao đẳng

1

Xét nghiệm

15

2

Hình ảnh

15,5

II

Từ trình độ Trung cấp

1

Xét nghiệm

12

2

Điều dưỡng

13

3

Hình ảnh

17

4

Phục hồi chức năng

16


Ghi chú: Nhận phúc khảo từ ngày 10/05/2014 đến hết ngày 24/05/2014.

Nhập học 8h00 ngày 23 tháng 05 năm 2014.