HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh Chính quy  >  Chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu TS 2021: Y khoa - chỉ tiêu 70 (B00); Điều dưỡng – chỉ tiêu 270 (B00); Kỹ thuật Xét nghiệm Y học – 140 (A00; B00); Kỹ thuật Hình ảnh Y học – 120 (A00; B00); Kỹ thuật Phục hồi chức năng – 90 (A00; B00)