HMTU
Đang tải dữ liệu...
Giới thiệu
Trang chủ
Lịch sử quá trình phát triển1. Từ 1960 - 1977:
Trường Y sỹ Hải Dương (Quyết định số 18/TCCB ngày 5/9/1960 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Dương), Trường Cán bộ Y tế Hải Hưng, Trường Trung học Y tế Hải Hưng: đào tạo y sỹ, dược sỹ, y tá, nữ hộ sinh trung học

2. Từ 1978 - 2001:
Trường Trung học Kỹ thuật Y tế 1- Bộ Y tế, đào tạo KTV Xét nghiệm, Xquang, Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng, Gây mê hồi sức, Y sỹ Nha, Điều dưỡng đa khoa, hộ sinh trung cấp

3. Tháng 4/2001:
Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 - Bộ Y tế (Quyết định số 1952 /QĐ-BGD&ĐT ngày 24/4/2001), đào tạo Điều dưỡng và Kỹ thuật y học 7 chuyên ngành Cao đẳng (KTV Xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh, Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng, Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng Gây mê hồi sức, Hộ sinh) và 08 chuyên ngành hệ Trung cấp

-Từ 2006: Đào tạo thêm 03 chuyên ngành Cao đẳng: Dinh dưỡng - Tiết chế, Kiểm nghiệm ATVSTP và Y học Dự phòng

4. Từ tháng 7/2007:
- Nâng cấp thành Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương (Quyết định 868/QĐ-TTg ngày 12/7/2007)
- Từ năm học 2008 - 2009: Đào tạo trình độ Đại học các chuyên ngành: Điều dưỡng, Xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh và VLTL
- Từ 2013: trường đã mở thêm đào tạo mã ngành Bác sĩ đa khoa


CÁN BỘ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ ĐẢNG BỘ

QUA CÁC THỜI KỲ (TỪ 1960 ĐẾN NAY)

I. TRƯỜNG TRUNG CẤP (tháng 10/1960 - 4/2001)

Hiệu trưởng:

Ông Phạm Ngọc Liên (1960 - 1962)

BS. Nguyễn Văn Vượng (1963 – 1964)

Ông Phạm Đức An (1965 – 1977)

BS. Phan Văn Phương (3/1977 – 12/1978)

NGND.BS. Hoàng Điển Phan (1/1979 – 4/2000)

TTUT.TS. Vũ Đình Chính (5/2000- 4/2001)

Phó Hiệu trưởng:

Ông Phạm Đức An (1962 – 1965)

BS. Phạm Tuấn Phong (1964 – 1968)

BS. Phạm Văn Sâm (1979 – 1981)

BS. Tạ Hữu Khánh (1968 – 1976)

BS. Nguyễn Thị Hoạt (1968 – 1976)

Ông Tạ Đình Oánh (1968 – 1976)

Ông Lương Văn Nghi (1968 – 1977)

BS. Hoàng Điển Phan (01/1977 – 12/1978)

Ông Đinh Văn Mậu (1979 – 1981)

Ông Đỗ Trọng Thành (7/1981 – 2000)

BS. Nguyễn Đức Yến (7/1981 – 1/1995)

BS. Phạm Ngọc Lan (6/1996 – 4/2001)

TTUT.TS. Vũ Đình Chính (5/1999 - 4/2000)

BSCKI. Phạm Đức Thắng (11/1999 – 4/2001)

Bà Vũ Thị Ngọc (11/1999 – 4/2001)

II. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ I - Bộ Y tế (4/2001 - 6/2007)

Hiệu trưởng:

TTUT.PGS.TS. Vũ Đình Chính (4/2001-6/2007)

Phó Hiệu trưởng:

BS. Phạm Ngọc Lan (4/2001 - 2002)

Bà Vũ Thị Ngọc (4/2001-7/2002)

BSCK I. Phạm Đức Thắng (4/2001-6/2007)

NGƯT.BSCK I. Nguyễn Thị Liên (4/2001-6/2007)

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG (tháng 7/2007 đến nay)

Chủ tịch Hội đồng trường:

TTND.PGS.TS.BS Vũ Đình Chính (01/2015 - 2020)

TS.BS Trần Quang Cảnh (05/2020 - 5/2022)

TTƯT.PGS.TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng (12/2022 - nay)

Phó Chủ tịch Hội đồng trường:

TS.BS. Phạm Văn Tác (01/2015 - 2020)

Hiệu trưởng:

TTND.PGS.TS.BS Vũ Đình Chính (7/2007-12/2014)

PGS.TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng (12/2014 – 12/2022)

Phó Hiệu trưởng:

NGƯT. BSCK I. Nguyễn Thị Liên 7/2007-12/2007)

NGƯT.BSCK I. Phạm Đức Thắng (7/2007- 10/2011)

TTND. PGS.TS. Bùi Đức Long (từ 11/2009-11/2014)

TTƯT.TS.BS. Phạm Xuân Thành (3/2008- 3/2017)

ThS.Nguyễn Thành Hưng (11/2011- 8/2021)

TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng (10/2012 – 12/2014)

TS.BS. Trần Quang Cảnh (4/2015- 5/2020)

TT ƯT. TS.BS. Nguyễn Hữu Thắng (7/2016 – 2020)

TS. BS Phạm Thị Cẩm Hưng (11/2021 – 12/2022)


Phó Hiệu trưởng phụ trách trường:

TS.BS Phạm Thị Cẩm Hưng (12/2022 – nay)