HMTU
Đang tải dữ liệu...
Giới thiệu
Trang chủ
Đào tạo


Quy mô đào tạo

- Giai đoạn 2010 đến 2015: 3.500 - 4.000 học sinh sinh viên/ năm
Hiện tại: hơn 4.000 học sinh sinh viên/ năm
- Giai đoạn 2015 đến 2020: 5.000 - 7.000 học sinh sinh viên/ năm
Khu vực tuyển sinh
- Đào tạo Đại học: Tuyển sinh trong cả nước:
- Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp: 29 tỉnh phía Bắc (Từ Hà Tĩnh trở ra)
Đội ngũ cán bộ giảng dậy
Với mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương luôn quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên. Đến nay, tổng số cán bộ viên chức của Trường là 338, trong đó có 248 giảng viên bao gồm: 01 phó giáo sư, 13 Tiến sỹ (10 nghiên cứu sinh bảo vệ trong năm 2010), 114 thạc sỹ. Ngoài ra trường còn có 463 giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng: 24 Giáo sư, 33 Phó giáo sư, 57 Tiến sỹ và 235 Thạc sỹ từ các Trường Đại học Y, Bệnh viện, Viện nghiên cứu. Bên cạnh đó trường cũng thường xuyên mời các giảng viên nước ngoài, Việt kiều tham gia giảng dạy cho sinh viên, đồng thời gửi giảng viên tham gia khóa đào tạo từ xa của Trường Đại học Công nghệ Queensland - Australia.