HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Labo Xét nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Địa chỉ: 229 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, tp Hải Dương, Hải Dương.
Điện thoại: CQ: 02203892638 DĐ: 0904388995; 0972202404
Email: laboxnatvstp@hmtu.edu.vn