HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đào tạo

Đào tạo

Các khóa đào tạo ngắn hạn:

- Tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động và chủ cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm

- Kỹ thuật phân tích hóa độc, vi sinh thực phẩm

- Kỹ thuật test nhanh trong kiểm nghiệm thực phẩm

- Cách thức kiểm soát điều môi trường phòng xét nghiệm vi sinh thực phẩm

- Quy trình lưu giữ bảo quản, sử dụng chủng chuẩn

- Cách thức kiểm tra hiệu năng môi trường nuôi cấy vi sinh vật

- Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích

- Khóa đào tạo kỹ thuật về HPLC, AAS, GC