HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Giới thiệu phòng Vật tư trang thiết bị

1. Quá trình phát triển

- Từ 1960 đến 1977: Tổ Giáo tài, Trường Y sỹ Hải Dương

- Từ 1978 đến 4/2001: Phòng Giáo tài, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế 1 Bộ Y tế

- Từ 2001 – 7/2007: Phòng Trang thiết bị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I – Bộ Y tế

- Từ 7/2007 đến 9/2017: Phòng Trang thiết bị, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Từ 10/2017 đến nay: Phòng Vật tư – Trang thiết bị, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

- Giai đoạn Trường trung cấp (1960 – 4/2001)

Tổ trưởng: DS. Nguyễn Văn Du

- Giai đoạn Trường Cao đẳng (5/2001 - 7/2007)

Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Ngọc

- Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến nay)

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Đình Đàn (7/2007 đến 2010)

Trưởng phòng: Ths. Bùi Văn Tuấn (Từ 2010 đến 11/2021)

Phó phòng: KS. Nguyễn Khắc Mạnh (Từ 2014 đến 11/2021)

Trưởng phòng: Ths. Phạm Thanh Hà (Từ 11/2021 đến nay)

Phó phòng: KS. Nguyễn Khắc Mạnh (Từ 11/2021 đến nay)


- Cán bộ quản lý đương nhiệm:


Ths. Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng Vật tư-Trang thiết bị

Điện thoại: 0934.219.777

Email: hapham.hmtu@gmail.comKs. Nguyễn Khắc Mạnh

Phó trưởng phòng Vật tư - Trang thiết bị

Điện thoại: 0906.050.172

Email: khacmanh268@gmail.com


4. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng

0934.219.777

Hapham.hmtu@gmail.com

2.

Nguyễn Khắc Mạnh

Phó phòng

0906.050.172

Nguyenkhacmanh@hmtu.edu.vn

3.

Vũ Đức Chính

Kỹ sư

0978.827.810

Uduchi21288@gmail.com

4.

Nguyễn Tất Trung

Kỹ sư

01649.648.542

Trung2209@hmtu.edu.vn

5. Thành tích

- Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2012)

6. Thông tin liên hệ của Phòng

- Tên người liên hệ: Phạm Thanh Hà

- Địa chỉ: Phòng 117-118, Tầng 1 nhà Điều hành

- Điện thoại: 0934.219.777

- Email: hapham.hmtu@gmail.com