HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Cơ cấu tổ chức và nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng phòng

0989083335

huongntt@hmtu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó trưởng phòng

0989847890

hoangtccb@gmail.com

3

ThS. Đặng Thị Hương Hà

Giảng viên

0987391282

haphuong0206@gmail.com

4

CN. Bùi Thị Thông

Chuyên viên

0987414752

buithithong1979@gmail.com

5

CN. Vũ Thị Huê

Chuyên viên

0974512850

vuhuehd07@gmail.com

6

CN. Lê Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0788419069

thuyhanglab@gmail.com

7

CN. Chu Hải Minh

Chuyên viên

0989263458

minhch@hmtu.edu.vn