HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng công tác quản lý SV
Cơ cấu Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức


ThS. Nguyễn Dương Cầm

Trưởng phòng

2. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

1.

Nguyễn Dương Cầm

Trưởng phòng

0906.170.711

nguyenduongcam@ hmtu.edu.vn

2.

ThS. Nguyễn Thị Kiều Liên

Giảng viên

0982.855.744

kieulien@ hmtu.edu.vn

3.

ThS. Đỗ Thị Hải Đăng

Chuyên viên

0948.317.317

haidanghv@ hmtu.edu.vn

4.

CN. Văn Thu Hương

Chuyên viên

0943.924.983

vanhuong@hmtu.edu.vn

5.

CN. Nguyễn Đình Thiệp

Chuyên viên

0976.676.288

dinhthiep@ hmtu.edu.vn

6.

CN. Hoàng Thị Thu

Điều dưỡng

0936.191.199

hoangthu@hmtu.edu.vn

7.

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy

Giảng viên

0983.879.996

thuyptt@hmtu.edu.vn