HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Giới thiệu phòng Quản lý khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

1. Quá trình phát triển

- Từ 2002 – 7/2007: Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 – Bộ Y tế

- Từ 7/2007 đến 8/2017: Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Từ 9/2017 đến nay: Phòng Quản lý khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

- Giai đoạn Trường Cao đẳng (2002 - 2007)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng


ThS.BS. Phạm Thị Nhuyên (4/2002-10/2004)

ThS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng (10/2004-7/2007)

- Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến nay)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

ThS. Đinh Thị Diệu Hằng (8/2007-10/2012)

TS.BS. Lê Đức Thuận (9/2014-3/2016)

ThS. BS.Nguyễn Đình Dũng (1/2013-4/2014)

TS.BS. Lê Đức Thuận (6/2014-9/2014)

Phụ trách phòng

Phó trưởng phòng

ThS.NCS Đinh Thị Xuyến (4/2016 đến nay)Cán bộ đương nhiệm:
Ths. Đinh Thị Xuyến

Trưởng phòng
4. Nhân sự5. Thành tích

- Tập thể:

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

- Cá nhân:

+ 03 Bằng khen của Bộ Y tế (2004, 2005, 2012)

+ 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 2008

+ Bằng khen của Công đoàn Bộ Y tế: 02

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 12 lượt

6. Thông tin liên hệ (của phòng):

- Tên người liên hệ: Đinh Thị Xuyến

- Địa chỉ: Phòng 210 - Phòng QLKHCN&HTQT

- Điện thoại: 0911907997

- Email: xuyencns01@gmail.com