HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Quản lý Đào tạo
Cơ cấu tổ chức và nhân sự

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

SĐT

Email

1.

TS. Lê Đức Thuận

Trưởng phòng

0220.3891.788

leducthuan@hmtu.edu.vn

2.

ThS. Nguyễn Thị Mai

Phó trưởng phòng

mainguyen34@gmail.com

3.

ThS. Vũ Đình Tuyên

Phó trưởng phòng

vutuyen5885@gmail.com

4.

ThS. Hoàng Thị Thu Hiền

Giảng viên

hoanghien78@hmtu.edu.vn

5.

ThS. Nguyễn Đức Huấn

Giảng viên

huannd82@gmail.com

6.

CN. Vũ Thị Lan Anh

Chuyên viên

anhdt@hmtu.edu.vn

7.

ThS. Mạc Thị Thảo

Giảng viên

thaomac.hmtu@gmail.com

8.

ThS. Nguyễn Kiều Hưng

Chuyên viên

hungnk@hmtu.edu.vn

9.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

hiennguyenhmtu2907@gmail.com

10.

CN. Nguyễn Thị Mai Dung

Giảng viên

nguymaianh@gmail.com

11.

TC. Đào Thị Bích Liên

Chuyên viên

daothibichlien02tb.hd@gmail.com

12.

CN. Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

lien6219@gmail.com