HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Công nghệ thông tin
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

1. Quá trình phát triển

- Từ 4/2010 đến nay, Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 122/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.


2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ:

Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến 9/2014):

Phụ trách phòng

Phó trưởng phòng

Ks. Đỗ Trọng Tiến

(từ 4/2010 đến 31/4/2012)

Ks. Đỗ Trọng Tiến

(từ 5/2012 đến 9/2014)


Giai đoạn Trường Đại học (10/2014 đến nay):

Trưởng phòng


ThS. Đỗ Trọng Tiến

(từ 10/2014 đến nay)
Cán bộ quản lý hiện nay


ThS. Đỗ Trọng Tiến
Trưởng phòng


3. Nhân sự phòng Công nghệ thông tin

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS. Đỗ Trọng Tiến

Trưởng phòng

0904.565.989

tiendt@hmtu.edu.vn

2

KS. Nguyễn Quang Cường

Nhân viên

0947.766.966

cuongnq@hmtu.edu.vn

3

KS. Nguyễn Thành Long

Nhân viên

0919.828.981

longnt@hmtu.edu.vn


4. Thành tích

- Tập thể: Nhiều năm đạt Tập thể Lao động Tiên tiến

- Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 01 lượt.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 01 lượt

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: 01 lượt


5. Thông tin liên hệ

Tên người liên hệ: ThS. Đỗ Trọng Tiến

Đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Phòng 511, tầng 5 Nhà Hiệu bộ.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, số 1, Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương.

Điện thoại: 0904.565.989

Email: tiendt@hmtu.edu.vn