HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Công nghệ thông tin
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

1. Quá trình phát triển

- Từ 4/2010 đến nay, Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 122/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.


2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ:

Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến 9/2014):

Phụ trách phòng

Phó trưởng phòng

Ks. Đỗ Trọng Tiến

(từ 4/2010 đến 31/4/2012)

Ks. Đỗ Trọng Tiến

(từ 5/2012 đến 9/2014)


Giai đoạn Trường Đại học (10/2014 đến nay):

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

ThS. Đỗ Trọng Tiến

(từ 10/2014 đến nay)

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

(từ 11/2014 đến 11/2019)


Cán bộ quản lý hiện nay


ThS. Đỗ Trọng Tiến
Trưởng phòng


3. Nhân sự phòng Công nghệ thông tin

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS. Đỗ Trọng Tiến

Trưởng phòng

0904.565.989

tiendt@hmtu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Nhân viên

0968.176.866

tuananh@hmtu.edu.vn

3

Ks. Nguyễn Quang Cường

Nhân viên

0947.766.966

cuongnq@hmtu.edu.vn

4

Ks. Nguyễn Thành Long

Nhân viên

0919.828.981

longnt@hmtu.edu.vn


4. Thành tích

- Tập thể: Nhiều năm đạt Tập thể Lao động Tiên tiến

- Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 01 lượt.


5. Thông tin liên hệ

Tên người liên hệ: ThS. Đỗ Trọng Tiến

Đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Phòng 511, tầng 5 Nhà Hiệu bộ.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, số 1, Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương.

Điện thoại: 0904.565.989

Email: tiendt@hmtu.edu.vn