HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch làm việc tuần
Nội dung công việc
Ngày/Thời gianThứ hai,  02/10/2023    
Trạng tháiHoàn thành
Quan trọngBình thường
Khẩn cấpBình thường
Phân loại:
Tiêu đề- Tiếp tục kế hoạch dạy học học kỳ I năm học 2023-2024
Người chủ trìTS. Lê Đức Thuận
Phối hợp thực hiện- Phòng QLĐT, các khoa/BM liên quan
Địa điểm
Yêu cầu
Chi tiết:
Ghi chép: