HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch làm việc tuần
Nội dung công việc
Ngày/Thời gianThứ năm,  28/09/2023    
Trạng tháiHoàn thành
Quan trọngBình thường
Khẩn cấpBình thường
Phân loại:
Tiêu đề- Lãnh đạo trường và một số đơn vị chủ chốt của Trường làm việc với Đoàn ĐGN (Lần 2)
Người chủ trìLãnh đạo trường
Phối hợp thực hiện- Các đơn vị liên quan
Địa điểm
Yêu cầu
Chi tiết:
Ghi chép: