HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch làm việc tuần
Nội dung công việc
Ngày/Thời gianThứ tư,  27/09/2023     13h30 PM
Trạng tháiHoàn thành
Quan trọngBình thường
Khẩn cấpBình thường
Phân loại:
Tiêu đề- Hội thảo giới thiệu chương trình EPA Điều dưỡng Nhật Bản - Bộ LĐTBXH
Người chủ trìLãnh đạo trường
Phối hợp thực hiện- Khoa Điều dưỡng, P. QLKHCN, QLĐT, CTQLSV, CNTT, HCQT
Địa điểm
Yêu cầu
Chi tiết:
Ghi chép: