HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch làm việc tuần
Lịch công tác tuần
Từ 25/09/2023 đến 01/10/2023
Ngày/Thời gianNội dung công việcNgười chủ trìPhối hợp thực hiệnĐịa điểm
Khác
Thứ hai,  09h00 AM- Khai mạc đánh giá ngoài CSGDTS. Phạm Thị Cẩm Hưng- Phòng KT&ĐB CLGD và các Phòng/ khoa có liên quan
Thứ ba,  - Lãnh đạo trường và một số đơn vị chủ chốt của Trường làm việc với Đoàn ĐGN (Lần 1)Lãnh đạo trường- Các đơn vị liên quan
Thứ ba,  13h30 PM- Họp Hội đồng thẩm định chương trình HĐTL cơ bản 9 thángTS. Phạm Thị Cẩm Hưng- Phòng QLĐT, TT NC&ĐTCSSKCĐ, khoa PHCN
Thứ tư,  13h30 PM- Hội thảo giới thiệu chương trình EPA Điều dưỡng Nhật Bản - Bộ LĐTBXHLãnh đạo trường- Khoa Điều dưỡng, P. QLKHCN, QLĐT, CTQLSV, CNTT, HCQT
Thứ năm,  - Lãnh đạo trường và một số đơn vị chủ chốt của Trường làm việc với Đoàn ĐGN (Lần 2)Lãnh đạo trường- Các đơn vị liên quan
Thứ sáu,  09h00 AM- Ký kết biên bản và Bế mạc đánh giá ngoài CSGDTS. Phạm Thị Cẩm Hưng- Hội đồng, các đơn vị, cá nhân có liên quan