HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chế độ chính sách

Giá khám chữa bệnh tại bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương


1. Đối tượng có thẻ bảo hiểm:
Thu theo Thông tư 37/2015/TTLT- BYT-BTC ngày 29/11/2015 của Bộ Y tế - Bộ tài chính.

2. Đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:
Thu theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế.