HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Trang chủ  >  Tin tức  >  Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019Căn cứ đề án vị trí việc làm và nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cần tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 18/12/2012, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

2. Vị trí làm việc, số lượng tuyển dụng và yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

TT

Vị trí làm việc

Số lượng tuyển dụng

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo khung năng lực vị trí việc làm

1.

Giảng viên Nội khoa

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

2.

Giảng viên Ngoại khoa

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

3.

Giảng viên Nhi khoa

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

4.

Giảng viên Truyền nhiễm

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

5.

Giảng viên Nhãn khoa

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

6.

Giảng viên Da liễu

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

7.

Giảng viên Ung bướu

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

8.

Giảng viên Lao và bệnh phổi

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

9.

Giảng viên Gây mê hồi sức

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

10.

Giảng viên Giải phẫu

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

11.

Giảng viên Giải phẫu bệnh

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

12.

Giảng viên Sinh lý

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

13.

Giảng viên Dịch tễ học

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

14.

Giảng viên Sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

15.

Giảng viên Tổ chức Quản lý y tế

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học Y tế công cộng trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

16.

Giảng viên Kinh tế Y tế

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

17.

Giảng viên Chẩn đoán hình ảnh

03

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

18.

Giảng viên Ký sinh trùng

01

- Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ Ký sinh trùng y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

19.

Giảng viên Vi sinh

01

Có bằng tốt nghiệp bác sĩ/thạc sĩ y học trở lên;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

- Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Tổng số

21

2. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

3. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 vị trí tuyển dụng.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày đăng thông báo cho đến hết ngày 24/11/2019 .

- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Địa chỉ: Số 1, Vũ Hựu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

4. Hình thức và nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1.Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2

- Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức thực hành.

- Nội dung thực hành đối với vị trí Giảng viên:

+ Thí sinh thực hin mt tiết ging lý thuyết

+ Ban kiểm tra sát hạch hỏi thêm thí sinh về kiến thức chuyên môn theo từng chuyên ngành; Luật Giáo dục ĐH sửa đổi 2018; Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và về xử lý tình huống sư phạm

5. Thời gian kiểm tra sát hạch

Dự kiến từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/12/2019

6. Địa điểm kiểm tra sát hạch

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Điện thoại: 02203.891.799, máy lẻ 224; Di động: 0936856538.

Số lượt đọc:  610  -  Cập nhật lần cuối:  24/10/2019 08:33:45 AM
Tin mới:
Tin đã đăng:
Tin tức
Làm việc với Tổ chức MCNV triển khai hợp tác giai đoạn 2021- 2025
Gặp mặt sinh viên điều dưỡng đi thực tập tại Nhật Bản
Trường Điều dưỡng Wakayama – Đại học Sức khỏe Tokyo thăm và làm việc với trường
Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến và phòng chống dịch bệnh virus Corona
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức các hoạt động phòng chống bệnh do virus Corona gây ra
Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương kiểm tra tình hình sinh viên năm cuối thực tế Tốt nghiệp trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
Truyền thông về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra
Vì sao Trường Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục học giữa lúc dịch do virus Corona lan nhanh?