HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đối tác quốc tế
Nội dung công khai
Trang chủ  >  Nội dung công khai
DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức danh (GS, PGS, GVC, GV, Trợ giảng)

Trình độ đào tạo (TSKH, TS, ThS, ĐH)

Chuyên môn được đào tạo

Giảng dạy khối kiến thức đại cương

Giảng dạy khối kiến thức chuyên nghiệp

Ngành đào tạo tham gia chủ trì

I

Khoa Y

1

Vũ Đình Chính

15-02- 1954

PGS, GVCC

Tiến sỹ

Nội khớp

x

YDK

2

Phạm Xuân Thành

18-03-1957

GVC

Tiến sỹ

Ngoại khoa

x

YDK

3

Nguyễn Thị Nga

13-01-1971

GV

Thạc sỹ

Nội khớp

x

YDK

4

Trần Thị Dinh

02-12- 1980

GV

Thạc sỹ

Nội hô hấp

x

YDK

5

Nguyễn Đình Dũng

05 -01-1980

GV

Thạc sỹ (NCS)

Hồi sức cấp cứu

x

YDK

6

Vũ Công Danh

05-03- 1982

GV

Thạc sỹ

Nội tiêu hóa

x

YDK

7

Trần Thanh Hòa

06-06-1985

GV

Thạc sỹ

Nội nội tiết

x

YDK

8

Đàm Văn Đạt

22-09-1987

GV

BS chuyên khoa

Nội khớp

x

YDK

9

Nguyễn Văn Thanh

05-10-1960

GV

BSCK II

Nội TM

x

YDK

10

Phạm Thị Thùy Linh

11-09-1986

GV

Thạc sỹ

Nội tiêu hóa

x

YDK

11

Nguyễn Thị Oanh

21-01-1991

GV

BS chuyên khoa

Nội TM

x

YDK

12

Lương Thị Thu Hà

29-10-1990

GV

BS chuyên khoa

Nội thần kinh

x

YDK

13

Nguyễn Huyền Nhung

29-10-1990

GV

BS chuyên khoa

Nội Nội tiết

x

YDK

14

Vũ Viết Tiến

29-07-1977

GV

Thạc sỹ (NCS)

Ngoại khoa

x

YDK

15

Vũ Đức Đạt

15-05-1990

GV

BS chuyên khoa

Ngoại chấn thương

x

YDK

16

Lê Quang Trung

04-08- 1980

GV

Thạc sỹ

Sản khoa

x

YDK, HS

17

Trần Thị Thu Hường

19-07-1982

GV

Thạc sỹ

Sản khoa

x

YDK, HS

18

Trần Thị Bích Thảo

28-09- 1980

GV

Thạc sĩ

SPK

x

HS

19

Nguyễn Thị Hằng

07-05-1984

GV

Thạc sĩ

SPK

x

HS

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

11-12-1983

GV

Thạc sỹ (NCS)

Nhi khoa

x

YDK

21

Phạm Văn Hưng

14-09-1989

GV

Thạc sĩ

Nhi khoa

x

YDK

22

Nghiêm Thị Thu Thủy

02-04-1985

GV

BS chuyên khoa

Y học cổ truyền

x

YDK

23

Nguyễn Văn Nam

20-10-1977

GV

Thạc sỹ

TMH

x

YDK

24

Lê Thị Mỹ Hương

14-10- 1984

GV

Thạc sỹ

TMH

x

YDK

25

Đặng Thị Thu Hà

26-06-1983

GV

Thạc sỹ

Mắt

x

YDK

26

Tạ Thị Nguyên

09-12- 1984

GV

BS (Cao học)

Da liễu

x

YDK

27

Nguyễn Quốc Đạt

15-9-1991

GV

BS

Nội thần kinh

x

YDK

28

Đỗ Văn Hăng

18/06/1992

GV

BS

Nội Thận TN

x

YDK

29

Nguyễn Thị Tươi

29/4/1992

GV

BS

Nội Thận TN

x

YDK

30

Đặng Thị Yến

18/7/1992

GV

BS

Nội hô hấp

x

YDK

31

Nguyễn Xuân Tuyến

29/2/1992

GV

BS

Nội HSCC

x

YDK

32

Cù Huy Nghĩa

15-12-1990

GV

BS chuyên khoa

Nội khớp

x

YDK

33

Trần Xuân Lộc

13-6-1984

GV

BS

Nội khớp

x

YDK

34

Lê Văn Vinh

22-03-1990

GV

BS chuyên khoa

Tiết niệu

x

YDK

35

Hà Văn Đức

27-12-1990

GV

BS chuyên khoa

Ngoại bụng

x

YDK

36

Nguyễn Đức Hoàng

30-09-1990

GV

BS chuyên khoa

Ngoại chấn thương

x

YDK

37

Vũ Văn Thành

20-10-1990

GV

BS chuyên khoa

Ngoại bụng

x

YDK

38

Nguyễn Duy Khánh

31-12-1991

GV

BS chuyên khoa

Ngoại TN

x

YDK

39

Dương Văn Tú

09-8-1992

GV

BS chuyên khoa

Ngoại TK

x

YDK

40

Đỗ Văn Hoãn

14-12-1992

GV

BS chuyên khoa

Sản khoa

x

YDK

41

Nguyễn Hà Châm

23-12-1992

GV

BS chuyên khoa

Nhi khoa

x

YDK

42

Nguyễn Xuân Vinh

18 8 - 1992

GV

BS chuyên khoa

Nhi khoa

x

YDDK

43

Bùi Thị Thu Thủy

20-9-1992

GV

BS chuyên khoa

Truyền nhiễm

x

YDK

44

Vũ Thị Trang

20-10-1992

GV

BS chuyên khoa

Truyền nhiễm

x

YDK

45

Phạm Thị Dịu

08-04-1992

GV

BS chuyên khoa

Ung bướu

x

YDK

46

Đoàn Thu Hương

12-01-1992

GV

BS chuyên khoa

Ung bướu

x

YDK

47

Lê Thị Cẩm Hương

21/6/1992

GV

BS chuyên khoa

Tâm thần

x

YDK

48

Đỗ Tiến Sơn

11-09-1992

GV

BS chuyên khoa

Mắt

x

YDK

49

Trần Văn Minh

25/11/1992

GV

BS chuyên khoa

Tai Mũi Họng

x

YDK

50

Ngô Thị Hiền

11-08-1992

GV

BS chuyên khoa

Da liễu

x

YDK

51

Nguyễn Thị Hòa

08-01-1989

GV

BS chuyên khoa

Y học cổ truyền

x

YDK

52

Đỗ Thị Huyền

13-05-1988

GV

BS chuyên khoa

Y học cổ truyền

x

YDK

53

Khúc Thị Oanh

04-12-1991

GV

BS

Da liễu

54

Vũ Thị Hải Vân

06-06-1990

GV

BS chuyên khoa

Mắt

x

YDK

55

Nguyễn Đình Hiệp

09-12-1990

GV

BS chuyên khoa

TMH

x

YDK

II

Khoa YHDP - YTCC

56

Lê Văn Thêm

03-01-1966

GVC

Tiến sỹ

VSHXH&TCYT

x

YDK

57

Trần Thị Minh Tâm

25-02-1972

GVC

Tiến sỹ

VSHXH&TCYT

x

YDK

58

Đinh Thị Diệu Hằng

18- 03- 1971

GVC

Tiến sỹ

VSHXH&TCYT

x

YDK

59

Nguyễn Thị Nga

16 -05 -1988

GV

Thạc sỹ

YTCC

x

YDK

60

Nguyễn Thị Hồng Thúy

09-02 -1981

GV

Thạc sỹ

Hóa môi trường

x

XN

61

Ngô Bá Hưng

26-11-1983

GV

BS (Cao học)

YHDP

x

YDK

62

Lê Ngọc Mai

25-7-1992

GV

BS

Y học gia đình

x

YDK

63

Nguyễn Công Khẩn

24-7-1956

GS, GVCC

Tiến sỹ

Dinh dưỡng

x

YDK

64

Lê Đức Thuận

08 -03- 1975

GV

Tiến sỹ

Dinh dưỡng

x

YDK

65

Nguyễn Thị Mai

04-08- 1981

GV

Thạc sỹ

Dinh dưỡng

x

Điều dưỡng

66

Trương Thị Thư

16 -09- 1982

GV

BS (NCS)

Dinh dưỡng

x

YDK

67

Nguyễn Đức Hoàng

08-06- 1983

GV

Thạc sỹ

Công nghệ TP

x

XN

68

Phạm Thị Hồng

12 -04- 1981

GV

Thạc sỹ

Công nghệ TP

x

XN

69

Hoàng Quỳnh Trang

04-10 -1986

GV

Thạc sỹ

Công nghệ TP

x

XN

70

Hoàng T. Thu Huyền

31-7- 1982

GV

Thạc sỹ

Hóa môi trường

x

XN

71

Nguyễn Văn Khởi

22- 04-1959

GV

Thạc sỹ

Tâm lý, QLGD

x

YDK

72

Vũ Thị Huê

3-1-1989

GV

Cử nhân

Luật

x

73

Nguyễn Đình Thiệp

27-01-1980

GV

Cử nhân

Văn hóa

x

74

Nguyễn Văn Dương

21-07- 1983

GV

Cử nhân

KHXH và NV

x

75

Đỗ Thị Hải Đăng

10 -05- 1982

GV

Thạc sĩ

XH học

x

76

Nguyễn Thị Kiều Liên

25 -11- 1977

GV

Thạc sỹ

Tâm lý

x

77

Mạc Thị Thảo

10- 03- 1988

GV

Thạc sỹ

Tâm lý

x

78

Nguyễn Huy Hoàng

22 - 06-1983

GV

Thạc sỹ

Luật

x

III

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

79

Trần Văn Việt

15-08 - 1967

PGS, GVC

Tiến sỹ

CĐHA

x

KTHA

80

Chu Văn Đặng

03 -03 -1957

GV

Thạc sỹ

CĐHA

x

KTHA

81

Phạm Thị Thu Thủy

29 -06 -1980

GV

BSCK I

CĐHA

x

KTHA

82

Nguyễn Văn Thắng

22- 12- 1982

GV

Thạc sỹ

CĐHA

x

KTHA

83

Lê Mạnh Hùng

09 -11-1975

GV

Thạc sỹ

Nội TH

x

KTHA

84

Trịnh Văn Đông

12-03- 1987

GV

Thạc sĩ

CĐHA

x

KTHA

85

Lê Xuân Nguyện

04-03-1957

GV

Cử nhân

KTHA

x

KTHA

86

Nguyễn Đình Kỳ

07 -10 -1959

GV

Cử nhân

KTHA

x

KTHA

87

Nguyễn Hải Niên

04 -10 -1981

GV

Thạc sĩ

KTHA

x

KTHA

88

Nguyễn Văn Đô

15-09- 1986

GV

Cử nhân

KTHA

x

KTHA

89

Thân Văn Việt

07 -06- 1985

GV

Cử nhân

KTHA

x

KTHA

90

Phạm Hữu Thiên

05 -10- 1990

GV

Cử nhân (Thạc sỹ tại Đài Loan)

KTHA

x

KTHA

91

Trần Văn Biên

17- 04-1989

GV

Thạc sĩ (NCS tại Đài Loan)

KTHA

x

KTHA

92

Nguyễn Tuấn Anh

15- 04- 1990

GV

Cử nhân (Thạc sỹ tại Đài Loan)

KTHA

x

KTHA

93

Hoàng Mạnh Tuấn

30-10-1990

Trợ giảng

Cử nhân

KTHA

x

KTHA

94

Hoàng Văn Hưng

04-02-1991

GV

BS

CĐHA

95

Trần Quang Đông

09-07-1989

GV

BS chuyên khoa

CĐHA

x

KTHA

96

Nguyễn Văn Mạnh

21-10-1989

GV

BS chuyên khoa

CĐHA

x

KTHA

IV

Khoa Điều dưỡng

97

Đỗ Thị Thu Hiền

14 -09- 1983

GV

Thạc sỹ (NCS)

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

98

Đoàn Thị Phượng

08 -11- 1987

GV

Thạc sỹ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

99

Nguyễn Thị Nga

02 -01- 1980

GV

Thạc sỹ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

100

Vũ Thị Hải

13 -02- 1982

GV

Thạc sỹ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

101

Phạm Thị Hạnh

05 -05 -1985

GV

Thạc sĩ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

102

Phùng Văn Dự

09 -06 -1983

GV

Thạc sỹ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

103

Đào Thị Phượng

08 -07- 1984

GV

Thạc sỹ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

104

Phạm Văn Trường

20 -12- 1985

GV

Thạc sĩ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

105

Trần Thùy Dương

22- 10- 1987

GV

Thạc sĩ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

106

Bùi Thị Loan

23-11-1987

GV

Thạc sĩ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

107

Nguyễn Minh Nguyệt

16- 10 -1986

GV

Cử nhân (Thạc sỹ tại Đài Loan)

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

108

Nguyễn Xuân Hùng

11-07 -1971

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

109

Nguyễn Thị Hoa

08 -02- 1985

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

110

Hoàng Thị Huệ

22 -12 -1988

GV

Cử nhân (ThS tại Australia)

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

111

Phạm T. Thanh Phương

21- 10- 1986

GV

Thạc sĩ

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

112

Trần Thị Trang

14 - 6 - 1988

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

113

Lương Thị Hải Yến

22- 02- 1990

GV

Cử nhân (Thạc sỹ tại Đài Loan)

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

114

Nguyễn Thị Thúy Hường

27 -10 -1990

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

115

Nguyễn Thị Huế

09 -12- 1989

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

116

Đàm Thị Thùy

14 -12 -1990

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

117

Hoàng Thị Bắc

29 -08- 1990

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

118

Lê Thị Yến

17 -02- 1990

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

119

Đỗ Thị Huế

12- 05- 1990

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

120

Vũ Thị Quyến

17-09-1991

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

121

Vũ Thị Vân

13 - 11-1985

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

122

Nguyễn Thùy Linh

13-07-1990

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

123

Phạm Thị Nhẹ

13 -04 -1981

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

124

Hoàng Thị Thu

31- 12- 1974

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

125

Đặng Thị Thanh Hòa

21-04- 1979

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

126

Vũ Thị Sao Chi

07-10- 1984

GV

Thạc sĩ

YTCC

x

127

Vũ Thị Hiền

02 -08 -1967

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

128

Nguyễn Thị Huệ

07 -05 -1985

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

129

Vũ Thị Linh

19-10-1988

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

130

Nguyễn T. Thu Trang

06 -05-1982

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

131

Phạm Thị Xưa

16-10-1990

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

132

Nguyễn Thị Hải Vân

08-8-1991

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

133

Mạc Văn Nguyên

10-10-1989

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

134

Tăng Thị Hường

08-10-1992

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

135

Vũ Thị Kim Ngân

04-5-1992

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

136

Phạm Thị Ngọc Thủy

06-01-1991

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

137

Bùi Thị Hậu

23-7-1991

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

138

Đàm Văn Thưởng

20-8-1991

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

139

Đàm Thị Thúy

11-6-1991

GV

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

V

Khoa Phục hồi chức năng

140

Phạm Thị Cẩm Hưng

26-07- 1977

GV

Thạc sỹ (NCS)

PHCN

x

PHCN

141

Phạm Thị Nhuyên

11-01- 1957

PGS, GVC

Tiến sĩ

PHCN

x

PHCN

142

Đinh Thị Hoa

04-04- 1981

GV

Thạc sỹ (NCS)

PHCN

x

PHCN

143

Phạm Văn Mạnh

04 -11- 1990

GV

Cử nhân (ThS tại Nhật Bản)

VLTL/PHCN

x

PHCN

144

Nguyễn Minh Ngọc

04- 07- 1974

GV

Cử nhân (ThS tại Nhật Bản)

PHCN

x

PHCN

145

Lê Thị Kim Phượng

13-06-1983

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

146

Nguyễn Thị Hằng

26-08- 1983

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

147

Nguyễn Mai Anh

31 - 8 - 1986

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

148

Phạm Thị Vấn

19-07- 1988

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

149

Đặng Thúy Hằng

01- 08- 1989

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

150

Nguyễn Khắc Tuấn

11 -10 -1982

GV

Cử nhân (Học ThS ở Ấn Độ)

VLTL/PHCN

x

PHCN

151

Nguyễn T. Tuyết Ngân

29-09- 1990

GV

Cử nhân (ThS tại Ấn Độ)

VLTL/PHCN

x

PHCN

152

Lê Thùy Dung

12- 10 -1990

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

153

Lê Thị Hà

10-11-1991

GV

BS

PHCN

x

PHCN

154

Nguyễn Thị Thu Trang

22/11/1992

GV

BS

PHCN

x

PHCN

155

Nguyễn Văn Trung

07-10-1992

GV

Cử nhân

PHCN

x

PHCN

156

Lê Văn Thiết

27/8/1993

GV

Cử nhân

PHCN

x

PHCN

157

Nguyễn Thị Thu Tươi

03-11-1990

GV

Cử nhân

VLTL/PHCN

x

PHCN

VI

Khoa Xét nghiệm

158

Trần Quang Cảnh

27-04- 1977

GV

Tiến sỹ

Vi sinh

x

XN

159

Nguyễn T. Thanh Hải

10 -05 -1968

GVC

Thạc sỹ

KST

x

XN

160

Ngô Thị Thảo

28 -08 -1979

GV

Thạc sỹ (NCS)

Huyết học

x

XN

161

Đinh Thị Xuyến

22- 10- 1979

GV

Thạc sỹ (NCS)

Sinh học phân tử

x

XN

162

Ngô Quỳnh Diệp

19-10 -1987

GV

Thạc sỹ

Hóa sinh

x

XN

163

Nguyễn Thị Huyên

16 -9 - 1986

GV

BS (Cao học)

Huyết học

x

YDK

164

Trần Danh Khới

14 -06 -1982

GV

Thạc sỹ

Vi sinh

x

XN

165

Ngụy Đình Hoàn

19 -09 -1983

GV

Thạc sỹ

Hóa sinh

x

XN

166

Nguyễn T. Hồng Nhung

20 -12 -1979

GV

Thạc sỹ

Miễn dịch

x

XN

167

Nguyễn T. Hồng Nhung

16- 12 -1985

GV

Thạc sỹ

Vi sinh

x

XN

168

Đặng Thị Thùy Dương

07-08- 1984

GV

CN (NCS)

Sinh học

x

169

Hà Quốc Dương

30-09 -1985

GV

Thạc sỹ

Hóa sinh

x

XN

170

Luân Quang Kỳ

21-05- 1988

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

171

Nguyễn Thị Ánh

25-05- 1988

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

172

Nguyễn Thị Hoa

22 -02- 1988

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

173

Lê Thị Thúy Hằng

26-10- 1987

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

174

Đinh Thị Lan

26 -08- 1985

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

175

Cao Văn Tuyến

28 -07- 1986

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

176

Phan Thị Tuyết

02 -10 -1986

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

177

Lê Quang Huy

27-01-1986

GV

Cử nhân

Công nghệ TP

x

XN

178

Lê Đắc Dương

21-04 - 1988

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

179

Chu Thị Minh Thu

04 -01- 1989

GV

Cử nhân

Xét nghiệm ATVSTP

x

XN

180

Đoàn Thị Thúy

30 -06- 1987

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

181

Lại Thị Yến

05 -06- 1988

GV

Cử nhân

Xét nghiệm ATVSTP

x

XN

182

Nguyễn Thị Hảo

07 -07 -1981

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

183

Phương Thị Kim Liên

16 -10- 1988

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

184

Hoàng Thị Hằng

19 -11- 1990

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

185

Phạm Thị Thủy

28 -11- 1990

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

186

Vũ Bá Việt Phương

30 -06 -1990

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

187

Nguyễn T. Hồng Quyên

29 -07- 1990

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

188

Vũ Thị Lan Anh

12 -08 -1988

Trợ giảng

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

189

Vũ Đức Chính

21-01-1988

Trợ giảng

Kỹ sư ĐTYS

Điện tử y sinh

x

190

Vũ Thị Hải Hà

29-05- 1990

Trợ giảng

Cử nhân

XN

x

XN

191

Đặng Tuyết Hạnh

07-11-1989

GV

BS (CH)

Hóa sinh

x

XN

192

Hoàng Thị Hậu

24 -9 - 1991

GV

BS

Vi sinh

x

XN

193

Vũ Thị Hằng

11 -9 - 1991

GV

BS

Hóa sinh

x

XN

194

Phạm Minh Tuệ

1-10-1989

GV

BS chuyên khoa

Huyết học

x

XN

195

Phùng Thị Khánh Thảo

20/2/1992

GV

BS chuyên khoa

Vi sinh

x

XN

196

Lê Thị Thảo

26/12/1992

GV

BS chuyên khoa

KST

x

XN

197

Luyện Thị Thanh Nga

03-09-1992

GV

BS chuyên khoa

Miễn dịch

x

XN

198

Phùng Thị Luyện

26-06-1988

GV

Thạc sỹ (NCS)

KST

x

XN

199

Vũ Xuân Hiệu

8-12-1991

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

200

Vũ Thị Hậu

18-10-1993

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

201

Nguyễn Văn Quang

22-02-1991

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

202

Nguyễn T. Phương Cúc

29-08-1990

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

203

Trần Quang Hữu

02-02-1990

GV

Cử nhân

Xét nghiệm y học

x

XN

VII

BM Răng Hàm Mặt

204

Đào Thị Phương Dung

07 -09- 1968

GVC

Thạc sĩ (NCS)

RHM

x

Điều dưỡng

205

Nguyễn Thị Chinh

21-11-1982

GV

Thạc sỹ

RHM

x

Điều dưỡng

206

Nguyễn Thị Mai

26 -07- 1984

GV

Thạc sỹ

RHM

x

Điều dưỡng

207

Đặng Tiến Đạt

09 -02 -1987

GV

Thạc sỹ

RHM

x

Điều dưỡng

208

Vũ Đình Tuyên

08 -05- 1982

GV

Thạc sỹ

RHM

x

YDK

209

Lại Ngọc Quý

31-10- 1987

GV

Thạc sỹ

RHM

x

YDK

210

Ngô Minh Khuê

21 -08- 1983

GV

BS chuyên khoa

RHM

x

Điều dưỡng

211

Phạm Thanh Sơn

14-04-1984

GV

BS chuyên khoa

RHM

x

Điều dưỡng

212

Vũ Thị Huế

22- 11- 1991

Trợ giảng

Cử nhân

Điều dưỡng

x

Điều dưỡng

213

Hà Thị Chinh

15-03-1989

GV

BS chuyên khoa

RHM

x

Điều dưỡng

VIII

BM Gây mê Hồi sức

214

Nguyễn T. Minh Thu

11-07- 1977

GV

Tiến sỹ

Gây mê hồi sức

x

Điều dưỡng

215

Ninh Vũ Thành

14-05-1975

GV

Thạc sỹ

Gây mê hồi sức

x

Điều dưỡng

216

Nguyễn Tất Thảng

10 - 02 - 1957

GV

Cử nhân

Điều dưỡng GMHS

x

Điều dưỡng

217

Vũ Thị Hân

16 -05-1988

GV

Cử nhân

Điều dưỡng GMHS

x

Điều dưỡng

218

Lê Huy Thế

20-10-1991

GV

BS

Gây mê hồi sức

x

Điều dưỡng

219

Nguyễn Văn Trung

04-11-1990

GV

BS

Gây mê hồi sức

x

Điều dưỡng

220

Lương Thị Ngọc

11-01-1991

GV

BS

Gây mê hồi sức

x

Điều dưỡng

IX

Khoa Y học cơ sở

221

Nguyễn Hằng Lan

07-07- 1966

GVC

Tiến sỹ

Sinh lý

x

222

Lê Phi Hảo

23-09- 1977

GV

Thạc sỹ

Giải phẫu

x

223

Nguyễn Thành Luân

17-3-1991

GV

BS (CH)