HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra
Quy định, quy chế
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Hoạt động khảo sát
Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên liên thông từ Trung cấp lên Đại học khóa 4 trước khi tốt nghiệp

1. Mục đích, yêu cầu, đối tượng khảo sát

1.1. Mục đích

a) Đối với Nhà trường:

- Đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo của Trường trong thời gian vừa qua; tạo thêm kênh thông tin giúp Nhà trường điều chỉnh hoạt động đào tạo; góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục thường niên.

b) Đối với sinh viên:

- Đảm bảo lợi ích cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện ý kiến về hoạt động đào tạo của nhà trường.

1.2. Yêu cầu

Công tác lấy ý kiến sinh viên trước tốt nghiệp được thực hiện theo quy trình cụ thể, công khai và phải tuân thủ những yêu cầu sau:

- Sinh viên phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của kế hoạch khảo sát.

- Nội dung khảo sát phải phản ánh được đầy đủ, khách quan thực trạng công tác đào tạo của Trường; đáp ứng yêu cầu của tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo CV 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 3/8/2016 của Cục KT&KĐCLGD.

- Sinh viên phải khách quan, công bằng, trung thực trong việc cung cấp thông tin phản hồi.

- Thông tin phản hồi phải được xử lý khách quan, trung thực; kết quả xử lý thông tin phải chính xác, tin cậy và phải được sử dụng đúng mục đích.

1.3. Đối tượng khảo sát

- Đối tượng khảo sát lấy ý kiến là tất cả sinh viên hệ vừa làm vừa học liên thông từ trung cấp lên đại học khóa 4 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Dự kiến: 227 sinh viên.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 17/7/2017 đến 28/7/2017 (2 tuần)

2.2. Phân công thực hiện:

a) Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường chịu trách nhiệm:

- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí, nhân sự và xây dựng mẫu phiếu khảo sát trình Hiệu trưởng, Ban giám hiệu thông qua.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc khảo sát.

- Tập hợp kết quả khảo sát, xử lý kết quả và báo cáo Ban giám hiệu.

b) Phòng Công tác quản lý sinh viên, Khoa/Bộ môn chuyên ngành chịu trách nhiệm:

- Phòng Công tác quản lý sinh viên thông báo đến cố vấn học tập các lớp chính quy cao đẳng, đại học năm cuối về kế hoạch khảo sát.

- Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên kế hoạch khảo sát (mục đích, nội dung khảo sát) và thực hiện việc khảo sát.

3. Nội dung lấy ý kiến thăm dò

Sinh viên sẽ cho ý kiến theo nội dung sau:

- Chương trình đào tạo

- Hoạt động đào tạo

- Cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập.

- Hiểu biết của sinh viên về sứ mạng của Trường.

- Các vấn đề khác.

4. Quy trình thực hiện

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo được thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị kế hoạch, xây dựng phiếu, in phiếu.

Bước 2: Tập huấn cán bộ tham gia điều tra, phát phiếu điều tra, giám sát, theo dõi quá trình thu thập số liệu.

Bước 3: Xử lý dữ liệu thô

Phiếu không hợp lệ là phiếu không theo mẫu của Nhà trường, phiếu để trắng, phiếu không trả lời đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, viết, vẽ thêm các ý kiến không có tính chất xây dựng, điền nhiều hơn các lựa chọn theo quy định.

Bước 4: Nhập dữ liệu vào máy tính

Nhóm nhập liệu sau khi nhận các túi phiếu khảo sát đã được hiệu chỉnh và biên tập, tiến hành nhập liệu. Sử dụng máy quét và phần mềm Mcscaner để nhận dạng kết quả.

Bước 5: Xử lý số liệu

Dữ liệu sau khi nhập đầy đủ được giao cho bộ phận xử lý dữ liệu bằng phần mềm excel.

Bước 6: Báo cáo và lưu trữ

Sau khi xử lý xong, dữ liệu được tổng hợp, lưu trữ và công bố kết quả khảo sát theo yêu cầu của Trường.

5. Phân công cá nhân/đơn vị thực hiện

tt

Nội dung công việc

Cá nhân/

đơn vị thực hiện

1

Dự thảo kế hoạch và mẫu phiếu khảo sát, trình Hiệu trưởng phê duyệt

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương

KS. Nguyễn Kiều Hưng

2

Thông báo kế hoạch đến các bên liên quan, tập huấn khảo sát

Ths. Đinh Thị Hoa

KS. Nguyễn Kiều Hưng

Phòng CTQLSV

3

In phiếu khảo sát

Phòng KT&ĐBCLĐT

4

Phát phiếu khảo sát, giám sát

Ths. Đinh Thị Hoa

KS. Nguyễn Kiều Hưng

5

Kiểm phiếu và lọc dữ liệu thô

Ths. Đinh Thị Hoa

KS. Nguyễn Kiều Hưng

6

Nhập và xử lý số liệu

KS. Nguyễn Kiều Hưng

7

Tổng hợp báo cáo

Ths. Đinh Thị Hoa

KS. Nguyễn Kiều Hưng

Số lượt đọc:  20111  -  Cập nhật lần cuối:  05/07/2017 03:14:42 PM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  0     Trung bình:  0
Bài đã đăng: