HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra
Quy định, quy chế
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Hoạt động khảo sát
Kế hoạch khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng

1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi và đối tượng khảo sát

1.1. Mục đích

- Thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của các cơ sở y tế về chất lượng sản phẩm đào tạo của Nhà trường; tạo thêm kênh thông tin giúp Trường điều chỉnh hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội;

- Góp phần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2. Yêu cầu

Công tác lấy ý kiến của nhà tuyển dụng về chất lượng sản phẩm đào tạo của Trường thực hiện theo quy trình cụ thể, công khai và phải đáp ứng những yêu cầu sau:

- Nhà tuyển dụng phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của kế hoạch khảo sát.

- Nội dung khảo sát phải phản ánh được đầy đủ, khách quan thực trạng công tác đào tạo của Trường; đáp ứng yêu cầu của tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo CV 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 3/8/2016 của Cục KT&KĐCLGD.

- Nhà tuyển dụng phải khách quan, công bằng, trung thực trong việc cung cấp thông tin phản hồi.

- Thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng phải được xử lý khách quan, trung thực; kết quả xử lý thông tin phải chính xác, tin cậy và phải được sử dụng đúng mục đích.

1.3. Đối tượng khảo sát

- Đối tượng khảo sát: cán bộ quản lý một số cơ sở y tế có sử dụng sản phẩm đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian thực hiện

Từ ngày 3/5/2017 đến ngày 30/6/2017

2.2. Phân công thực hiện:

a) Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường chịu trách nhiệm:

- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí, nhân sự và xây dựng mẫu phiếu khảo sát trình Hiệu trưởng, Ban giám hiệu thông qua.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc khảo sát.

- Tập hợp kết quả khảo sát, xử lý kết quả và báo cáo Hiệu trưởng, Ban giám hiệu.

b) Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa/Bộ môn chuyên ngành chịu trách nhiệm:

- Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến Khoa/Bộ môn chuyên ngành có sinh viên đi thực tế tốt nghiệp tại cơ sở kế hoạch khảo sát.

- Khoa/Bộ môn chuyên ngành sẽ làm việc với cán bộ quản lý của các đơn vị tuyển dụng kế hoạch khảo sát (mục đích, nội dung khảo sát) và thực hiện việc khảo sát.

3. Nội dung lấy ý kiến thăm dò

Nhà tuyển dụng sẽ cho ý kiến theo nội dung sau:

- Khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng

- Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh

- Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan tuyển dụng

- Nhu cầu tuyển dụng trong tương lai của đơn vị

4. Phương pháp khảo sát

- Phát phiếu tự điền qua bộ câu hỏi thiết kế sẵn

5. Quy trình thực hiện

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng đối với sản phẩm đào tạo của Trường được thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị kế hoạch, xây dựng phiếu khảo sát, in phiếu.

Bước 2: Tập huấn cho cán bộ tham gia khảo sát.

Bước 3: Phát phiếu khảo sát, giám sát, theo dõi quá trình thu thập số liệu.

Giảng viên Khoa/Bộ môn chuyên ngành có sinh viên đi thực tế tốt nghiệp nhận phiếu khảo sát tại Phòng KT&ĐBCL; Các giảng viên liên hệ với cán bộ quản lý của đơn vị tuyển dụng, thông báo nội dung khảo sát và tiến hành khảo sát; sau đó nộp phiếu về Phòng KT&ĐBCL.

Bước 4: Nhập và xử lý dữ liệu: Sử dụng phần mềm Excel.

Bước 5: Báo cáo và lưu trữ

Sau khi xử lý xong, dữ liệu được tổng hợp, lưu trữ và công bố kết quả khảo sát theo yêu cầu.

6. Phân công cá nhân/đơn vị thực hiện

TT

Nội dung công việc

Cá nhân/đơn vị thực hiện

1

Dự thảo kế hoạch và mẫu phiếu khảo sát, trình Hiệu trưởng phê duyệt

Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá

2

Thông báo kế hoạch đến các bên liên quan, tập huấn khảo sát

Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá

3

In phiếu khảo sát

Phòng KT&ĐBCL

4

Phát phiếu khảo sát, giám sát

Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá

Khoa/Bộ môn chuyên ngành

5

Kiểm phiếu và lọc dữ liệu thô, nhập và xử lý số liệu

Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá

6

Tổng hợp báo cáo

Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá

Số lượt đọc:  20079  -  Cập nhật lần cuối:  03/05/2017 03:06:01 PM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  0     Trung bình:  0